Tin cậy

Standoff 2

joelpilo
447.77MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 0 - 5
Phiên bản 0.10.4 6 tháng trước

Mô tả của Standoff 2

The legendary "Standoff" is back in the form of a dynamic first-person shooter!

New maps, new types of weapons, new game modes are waiting for you in ths incredible action game, where terrorists and special forces going to engage the battle not for life, but to death.

The game is at the beta-testing stage at this moment:

- 6 maps

- 3 game modes ("Deathmatch", "Defuse the bomb", "Arms race")

- Friends

- Lobbies

- Messaging

- Trades between players

- HUD and crosshair customization

- Text and voice chats

- A lot of fun!

Next features:

- New game modes ("Capture the flag", "Robbery")

- Competitive games ("Defuse the bomb")

- Tournaments

- New models of knives, grenades, new weapons

- More maps and skins

Let the battle begin!

----------------------------------------------------

We're in VK: https://vk.com/standoff2_official

We're in Facebook: https://www.facebook.com/Standoff2Official

We're in Twitter: https://twitter.com/so2_official

"Standoff" huyền thoại đã trở lại dưới hình thức một game bắn súng năng động đầu tiên!

Bản đồ mới, loại vũ khí mới, chế độ chơi mới đang chờ bạn trong trò chơi hành động đáng kinh ngạc, nơi những kẻ khủng bố và lực lượng đặc biệt tham gia vào cuộc chiến không phải cho cuộc sống, mà là cho đến chết.

Trò chơi đang ở giai đoạn thử nghiệm beta tại thời điểm này:

- 6 bản đồ

- 3 chế độ chơi ("Deathmatch", "Gỡ bom", "Cuộc đua vũ khí")

- Bạn bè

- Hành lang

- Nhắn tin

- Giao dịch giữa người chơi

- Tùy chỉnh HUD và crosshair

- Trò chuyện thoại và văn bản

- Rất vui!

Các tính năng tiếp theo:

- Chế độ chơi mới ("Chụp cờ", "Cướp")

- Trò chơi cạnh tranh ("Gỡ bom")

- Giải đấu

- Các loại dao mới, lựu đạn, vũ khí mới

- Bản đồ và giao diện khác

Để cho các trận chiến bắt đầu!

-------------------------------------------------- - -

Chúng tôi đang ở trong VK: https://vk.com/standoff2_official

Chúng tôi đang ở trên Facebook: https://www.facebook.com/Standoff2Official

Chúng tôi đang ở trong Twitter: https://twitter.com/so2_official

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Standoff 2

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng joelpilo
Cửa hàng joelpilo 0 0

Thông tin APK về Standoff 2

Phiên bản APK 0.10.4
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)


Tải về Standoff 2 APK
Tải về